O nas

Geneza powstania Grupy Zakupowej sięga 2011 roku, kiedy porozumienie o współpracy dotyczące powstania i rozwoju Grupy Zakupowej zostało podpisane pomiędzy Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska a Dolnośląskim Związkiem Lekarzy Rodzinnych Pracodawców. Głównym jej celem były działania skoncentrowane na lepszych warunkach zakupów dla placówek medycznych.
W 2014 roku postanowiono o utworzeniu spółki celowej Medical Progress, której zadaniem jest dalszy rozwój Grupy Zakupowej poprzez dołączenie do obecnej struktury podmiotów z województwa Śląskiego, Małopolskiego, Łódzkiego oraz pozyskanie nowych kontrahentów
w takich obszarach jak:
 • - energia
 • - odpady medyczne
 • - ubezpieczenia
 • - leasing
 • - usługi bankowe

GRUPA daje MOŻLIWOŚCI

Negocjacje grupowe pozwalają stworzyć grupę o bardzo dużym zapotrzebowaniu i uzyskać silna pozycję w negocjacjach cen u dostawców, co w efekcie skutkuje znacznym obniżeniem cen w poszczególnych firmach, generując tym samym wymierne oszczędności.


Korzyści dla uczestników:

 • maksymalnie konkurencyjne ceny zakupu produktów
 • generowanie wymiernych oszczędności
 • wzmocnienie konkurencyjności na rynku usług medycznych

Co nas wyróżnia?

 • korzystne warunki handlowe: wysokie rabaty, warunki płatności
 • kompleksowość oferty dopasowanej do branży medycznej
 • wiarygodni partnerzy